En sessió extraordinària el ple va aprovar plantejar un conflicte jurisdiccional per a que el procés de Sitges Reference es resolgui en l'àmbit contenciós administratiu. - Radio Maricel