L’alcalde i el regidor d’ocupació valoren positivament la trobada amb els aturats.