L'anell Subur, del S.I d.C, destaca entre les troballes arqueològiques del carrer Fonollar - Radio Maricel