Les Barraques 2021, una aposta segura que enguany es traslladen, excepcionalment, a la zona de La Plana-Santa Bàrbara