Les botigues de sempre: dues dones i una història interminable, la de l'estanc número 2 de Sitges - Radio Maricel