Les botigues de sempre: Mobles Yll, des del 1928 fent l'ofici d'ebenistes al carrer Sant Francesc - Radio Maricel