Món verd amb Edu Arnal: els arbres tenen sentits, descobrim quins i aprenem com mantenir viva la Poinsètia