Noel Guillén o la fidelitat a uns colors. Es tanca una etapa de 24 anys com a jugador del Bàsquet Sitges