Pato Melvin i Anita Martínez ens presenten el Sitges Hockey Club i mostren el desig, en un futur, de poder tenir camp propi on poder jugar partits oficials