Temps de família: Menys mòbil, més vida. I més vida vol dir més salut emocional