Una nova plataforma ciutadana vol vehicular els recursos contra la revisió cadastral i recollir signatures per a que l’Ajuntament revisi el coeficient multiplicador.